เราคือทีมผู้คิดค้นและพัฒนา Website อรรถประโยชน์

ที่มีผู้ใช้บริการรวมสูงสุดมากกว่า 120,000 คนต่อวัน และได้รับรางวัล

“Website ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในกลุ่ม Internet ประจาปี 2007” และ รางวัล “Website ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 18 ของประเทศ” ในงานประกาศผลรางวัล TrueHits Web Award 2007 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดินทางมาเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้

Strategic Business Unit

 • Online Business

  เราคิดค้นและพัฒนา Website อรรถประโยชน์

 • Mobile & Website Development

  ให้บริการออกแบบ Website และ Mobile Application ให้สอดคล้อง

 • Network & IT Solution

  บริการ IT Support, Helpdesk และ บริการดูแลบริหารจัดการเครื่อง

 • SMS Aggregator

  กลุ่มธุรกิจ SMS Aggregator ดำเนินงานภายใต้ บริษัท โมบิส เวนเจอร

 • IT Outsource

  เราคิดค้นนวัตกรรมทาง Software และ IT Solutionใหม่ๆ

 • Professional Service

  นอกเหนือจากบริการจากกลุ่มธุรกิจดังกล่าวข้างต้น