ก่อตั้งขึ้น จากความร่วมมือกัน ระหว่างบริษัทฯ ผู้นำด้านดิจิตอล มีเดีย

และอีเว้นท์ (อิกไนท์ เอเซีย) และบริษัทฯ ผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เข้ากับชีวิตประจำวันของมนุษย์ (ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น)

Mobiz Venture

เป็นผู้นำด้านการให้บริการ Mobile Aggregation และ Content Management พร้อมเป็นผู้พัฒนา Mobile Application ที่เป็นเจ้าของ Mobile Portal และ Mobile Application จำนวนมาก, มีระบบ SMS Service Gateway ที่เชื่อมต่อพร้อมให้บริการผ่าน ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS, DTAC, True Move และ True Move H

CLIENTS